Hotelové kartové systémy, dveřní kliky, okenní kliky
Z tisku

TOP HOTELNICTVÍ 2013

Kartové systémy jsou dnes součástí každého většího či luxusnějšího hotelu. Podle pan Otakara Jedličky, se kterým jsme si o nich povídali, sjednocují několik důležitých vlastností. Zabezpečují objekt proti nežádoucímu vniknutí, splňují požární požadavky, mají schopnost
pamatovat si historii vstupů a šetří provozní náklady. Dále umožňují kontrolu nad vstupy a tzv. černou obsazeností. Výhodou je i jejich propojení s docházkovým systémem.

Celý článek ve formátu pdf najdete zde.

HOTEL&SPA 2009

Měníme Váš pohled na design hotelové bezpečnosti
ADVANCE od společnosti Onity™ představuje revoluční řešení kartového zámku, které změní Váš pohled na hotelový bezpečnostní design a technologie.
ADVANCE kombinuje osvědčenou spolehlivost světově nejdůvěryhodnější značky ve výrobě elektronických přístupových systémů a nové estetické pojetí s cílem uspokojit požadavky na výtvarně náročná řešení elektronických přístupových systémů v hotelovém prostředí.
ADVANCE charakterizuje unikátní dvojdílný stavebnicový design s bohatým výběrem působivých variací, jimiž lze zámky Vašich hotelových pokojů přizpůsobit náročným estetickým požadavkům. Jediný pohled na ADVANCE změní Vaše měřítka na dveřní zámky jako takové.
Více než 20 let našich zkušeností podtrhuje přes 3,5 milionu instalovaných dveřních zámků, ve více než 200 hotelových řetězcích a ve více než 30 000 budovách po celém světě. Pro podrobnější informace navštivte www.entrysystems.cz


HOTELREVUE SPECIAL 2/2007


Zámkové systémy
Bezpečnost hotelových hostů zajišťují zámkové systémy, jinak označované také jako přístupové systémy, či kartové systémy, které jsou dnes běžnou součástí základního vybavení hotelového provozu. Postupem doby se kartové systémy v obecném povědomí přesunuly z kategorie „vybavení pouze pro exkluzivní hotely“ do kategorie „běžné vybavení hotelu“.

Nemalou zásluhu na této změně má jistě vývoj technologií a konstrukčních řešení, ale i stoupající nároky hostů, jednak na úroveň zabezpečení, tak i na poskytovaný komfort. ubytování. Neopomenutelnými důvody rozšířenosti kartových systémů jsou současně vzrůstající nároky hotelových společností na
úspory provozních nákladů a důraz na kontrolu.
Elektronické přístupové systémy jsou primárně určeny k zajištění zvýšené bezpečnosti hotelových hostů, umožněním vstupu na pokoj pouze oprávněným osobám s možností zpětné kontroly.

Mechanické a elektronické zajištění
Stojí-li hoteliér před otázkou, zda vybavit hotel kartovým systémem, je nucen zvážit rozdíl vstupních a následných provozních investic mezi mechanickým "klíčovým" zajištěním a elektronickým přístupovým systémem.
Vstupní investice u běžných mechanických systémů (mechanické vložky s klíči a dveřní kování) jsou sice obvykle výrazně nižší než u elektronických systémů, ale následné provozní náklady mohou (v závislosti na velikosti, povaze hotelu a typu klientely hotelu) tento rozdíl velice brzy vyrovnat a co hůře i převýšit.
Mechanické systémy navíc postrádají jakoukoli možnost kontrolních mechanismů, zpětné kontroly a možnost vazby na další hotelové systémy, jako např. hotelový software. Zvýšené provozní náklady mechanických systémů jsou dány vysokými náklady na výrobu nových klíčů a vložek při ztrátě klíče, nehledě na časovou náročnost na jejich zhotovení.
Naproti tomu se systémy elektronické vyznačují minimálně trojnásobně vyššími vstupními náklady, nicméně náklady na přístupová média (karty) a jejich zhotovení mohou být až 200 násobně nižší než u mechanických systémů. Časová náročnost zhotovení náhradního přístupového média je zcela zanedbatelná. Ze své podstaty pak elektronické systémy nabízejí možnost i zpětné kontroly a vazby na ostatní hotelové systémy. V neposlední řadě je také možno použít přístupové karty hostů k čerpání ostatních hotelových služeb.

On-line a off-line přístupy
Elektronické systémy lze v základním členění rozdělit na systémy on-line a off-line.
On-line přístupové systémy nabízejí hotelové obsluze předávání informací o jednotlivých průchodech, přítomnosti hostů na pokojích, přenos veškerých dat z tzv. čteček v reálném čase, nehledě na možnost okamžité změny dat, parametrů a přístupových pravidel v jednotlivých čtečkách. Při napojení takových systémů na systémy požární ochrany je pak možno pokoje vzdáleně, automaticky otevírat. Přes zmíněné přínosy jsou on-line přístupové systémy v praxi zcela ojedinělé a to zejména pro velmi vysoké pořizovací náklady a značné nároky na stavební připravenost.
Off-line systémy naopak obvykle nároky na stavební připravenost téměř nevyžadují, případně ve srovnání s on-line systémy pouze v zanedbatelné míře.
Také pořizovací ceny off-line systémů jsou výrazně nižší. Kontrolní mechanismy a nástroje jsou zde přístupné za použití speciálních zařízení a to dodatečně. Nicméně praxe ukazuje, že vzhledem k vazbě na např. hotelový software je kontrola zcela dostačující.
Rozsah nabízené funkcionality off-line systémů je obecně dán typem použitých (použitelných) médií. Zde jsou jednoznačně nejrozšířenější karty s magnetickými pásky, které lze jednoduše naprogramovat a využít je i např. k identifikaci pro čerpání ostatních hotelových služeb.
Vývojově vyšší jsou pak karty s kontaktními čipy, které disponují využitelnou datovou kapacitou. Ta je v praxi využívána, např. pro přenos dat mezi elektronickými
zámky a ovládacím software. Kontaktní čipové karty nabízejí také delší životnost, nicméně cena těchto karet je dle typu 2-30 krát vyšší než u karet magnetických.

Kartové systémy
Posledním a současně nejméně rozšířeným typem médií v oblasti hotelových provozů jsou karty, resp. čipy bezkontaktní. Tyto systémy jsou obvykle používány v provozech lázeňského, či sportovně relaxačního zaměření a to zejména proto, že tato média mohou mít jak podobu karty, tak i přívěsku, náramku apod. Navíc zde nedochází k žádnému opotřebení používáním. Ceny bezkontaktních čipů se dle typu použité technologie značně liší, nicméně lze obecně říci, že se přibližně shodují s cenami čipů kontaktních, přičemž ceny samotných systémů na bezkontaktní čipy jsou mezi off-line systémy nejvyšší.
Hotelové kartové systémy se vzájemně liší především designem a nabízenou kvalitou. Nejrozšířenější jsou jednoznačně systémy, kde jednotlivé čtečky jsou montovány přímo na křídla dveří a tvoří tak současně dveřní kování. Méně rozšířené jsou systémy s tzv. nástěnnými čtečkami, které se instalují mimo dveře, ale nutno poznamenat, že se tyto čtečky se obzvláště v poslední době těší zvýšené oblibě, díky téměř neomezené designové variabilitě a to i přes to, že vyžadují větší stavební připravenost a jejich pořizovací ceny jsou vyšší než u čteček "dveřních".

Duální technologie
Ideální kompromis mezi on-line a offline kartovým systémem nabízejí např. duální systémy výrobce Onity. Duální technologie umožňuje používat levné karty s magnetickým páskem a kontaktní čipy současně.
Systém je navržen tak, že hoteloví hosté používají levné magnetické karty a karty čipové používá výhradně personál. Jednotlivé čtečky pak při vložení čipové karty zaznamenají informace o historii průchodů a technickém stavu na čip. Díky unikátnímu zařízení, tzv. revalidátoru, jsou tyto informace průběžně přenášeny do řídícího software a management má tak k dispozici kontrolní mechanismy, které jinak nabízí výhradně on-line systémy. Volbou tohoto duálního systému, tak hotel získává 70% funkcionality on-line systému za cenu systému off-line. Unikátnost produktů značky Onity podtrhuje provázanost s pokojovými trezory ovládanými kartou, které stejně jako elektronický vstupní zámek umožňuje přístup výhradně kartám bydlícího hosta a současně poskytuje informace o historii otevření.
Onity patří mezi významné dodavatele elektronických přístupových hotelových systémů, hotelových trezorů a systémů úspory energií na našem a slovenském trhu, např. Hotel Hilton, francouzský hotelový řetězec Accor, nebo Euroagentur. Jejich kartové systémy mají více přes 3 miliony instalovaných zařízení ve více než 20000 hotelech po celém světě, přičemž v ČR a SR je instalováno na 8000 čteček.

Zbyněk Pochmann,
manažer obchodu a realizace zakázek
společnosti ENTRY SYSTEMS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převzato a volně přeloženo z interních materiálů firmy Onity a ze zahraničního tisku:

Společnost TESA Entry Systems, měnící své působiště a svou značku na Onity, uvádí informace o vývoji své specializace na „smart” systémy a související doplňkové služby.

ATLANTA - 1.října 2002 - Světová jednička mezi dodavateli elektronických bezpečnostních systémů, společnost TESA Entry Systems, má tu čest oficiálně představit své přejmenování na značku Onity a představit strategii svého vývoje a přemístění spojenou s vývojem nových integrovaných služeb inteligentního managementu. Tato společnost, nosící již nyní značku Onity, vyvinutá s podporou přední poradenské společnosti LANDOR Associates a nabízející rozšířené služby, je lépe než kdykoli předtím přizpůsobena dalšímu rozvoji nabídek společnosti.
Společnost TESA Entry Systems zavedla obchodní model svých služeb a systémů před několika lety, kdy uvedla na trh kompletní řadu elektronických zabezpečovacích systémů určených pokojům pro hosty.

V roce 2001 společnost spojila síly se společností PHILIPS a vyvinula systémy uzavřených televizních okruhů (Closed Circuit Television) pro celosvětový hotelový průmysl.

V roce 2002 TESA Entry Systems pokračuje ve svém vývoji kupředu až k systémům „smart facility”, označovaných jako „one-stop shop” a pro svůj program získává společnost SENERCOMM, která je hlavním dodavatelem hotelových systémů správy energie.
Další přínosy, servis a rozšiřování služeb jsou naplánovány v nejbližší budoucnosti.

„Zatímco kořeny naší společnosti jsou ve vývoji elektronických zámků, dnes se náš obchod týká výhradně dalšího růstu v poskytování co nejkvalitnějších služeb,” uvedl Pascal Metivier, viceprezident společnosti Onity. „Dnes jsme světová jednička v tom, co děláme. Tím vše ale nekončí, to je pouze základna pro náš další růst.”

„Dnes jsme čímkoliv, ale už ne jenom pouhými výrobci elektronických zámků,” říká Metivier. „Díky tomu naše dřívější jméno TESA Entry Systems přestalo odpovídat charakteru naší společnosti a bylo příliš specifické. Pevně věříme, že jsme správně načasovali vytvoření nového jména a také věříme, že společnost LANDOR Associates byla v této záležitosti tím nejlepším partnerem.”

Pokrok díky změně
Chceme-li charakterizovat hlavní znaky tohoto strategického spojení, přejmenování a přemístění společnosti, pak bude asi nejlepší ocitovat slova George Bernarda Shawa, který je nejlépe shrnul slovy: „Pokrok není možný bez změny.”
Po desetiletí byla společnost TESA Entry Systems nejvýznamnějším světovým výrobcem elektronických zámků pro hostitelská zařízení i jiné oblasti jako společenská, vzdělávací vládní a lodní zařízení. Během let, s postupným zdokonalováním technologií, společnost rozšířila své služby a řešení pro zákazníky a rozkvetla v daleko více než výrobce zámků.

Dnes je společnost čelním dodavatelem technologií určených především pro hotely - od elektronických zámků na magnetické a čipové karty, přes trezory až po uzavřené televizní okruhy a systémy řízení spotřeby energie. Tato firma je známá po celém světě díky svému unikátnímu spojení inovačního myšlení a inteligentních systémů.

Onity
„Innovative thinking”

...Turning on clients to the promises of progress,
and unlocking the potential of partnering
the very best minds and technologies.

...Zapojujeme klienty do slibů pokroku,
a otevíráme sílu partnerství s nejlepšími
technologiemi a inteligencí.

One-Stop Shop
Klíčovou složkou dlouhotrvajícího úspěchu společnosti TESA Entry Systems byla ochota a schopnost vyhovět rozšiřujícím se nárokům ze strany zákazníků v oblasti služeb. Úspěch společnosti, a ve značné části jejích klientů, by byl omezený, kdyby nebylo všezahrnujícího jádra společnosti a průkopnických změn.

Světová jednička v produkci elektronických zámků vždy zastávala stanovisko, že vyhýbat se změnám znamená zastavit se - a pokud dojde k zastavení, pak je pouze otázkou času, kdy Vás předejde konkurence a přijdete o své zákazníky. Společnost již dlouho uznává potřebu jak malých prostředků vedoucích k cíli, tak i radikálních změn v nových přístupech. Rozhodnutí změnit svoji značku na Onity a další rozšiřování svých služeb představuje spojení obou těchto myšlenek.

Přejmenování společnosti Onity představuje vývojovou změnu, která poukazuje na to, že TESA Entry Systems nadále pokračuje na cestě vývoje kupředu. Tento přechod na druhé straně představuje revoluční změnu, a to jak pro ni samotnou, tak pro její zákazníky na celém světě.

Ve snaze plně se odlišit od ostatních podniků, které jsou více orientované na produkty s jednoduchými vidinami, Onity zvyšuje hodnotu nabídky pomocí kvalitního rozšíření svých služeb. Klíčem spolupráce s klienty je jejich přímý vstup do výrobního procesu, počínaje konceptem produktu, jeho vývojem a testováním, přes výrobu a dovoz, až po konečnou podporu a poradenství.

Onity zaručuje maximální jednotu v integritě služeb a inteligentních řešeních.

Zapojte se také do opravdového všestranného obchodu, který poskytuje standardy služeb příští generace a inovovaná řešení. Posláním dlouhodobého globálního vůdce Onity je usnadnit vaši investici a nákup a poskytnout vám vysokou zodpovědnost. Stále se rozšiřující škála produktů a služeb Onity též slouží k modernizaci komunikačních potřeb klientů a zvýší výnosy z jejich investice po celém světě. Díky široké nabídce svých služeb Onity samozřejmě vede s každým klientem obchod ve větší míře, což má za výsledek sblížení s klienty a rozšířenou spolupráci s partnery. Onity tak má se svými klienty šanci navázat úzkou komunikaci za účelem vývoje produktů i služeb a vypracování řešení přesně podle jejich požadavků.

Vhodný pro růst
S více jak dvěma milióny hotelových uzamykacích systémů nainstalovaných ve více jak 16 000 objektech po celém světě je TESA Entry Systems jméno s bohatou a věhlasnou historií označující poctivé zboží. Když se společnost setkala s nutností rozšířit své služby, navázala partnerství se společností LANDOR, čelním světovým expertem v oblasti změn továrních značek a přemístění.

„Bylo nutné uzavřít partnerství se specialisty na změnu továrních značek takového kalibru jako je LANDOR, abychom měli jistotu, že naše nová firemní identita bude úzce spojena s naším širokým zaměřením na široké koncové služby a inovační řešení inteligentní správy,” uvedl Prezident firmy Onity, Mr.Jude Plawecki.

Společnost LANDOR, čelní představitel ve svém oboru, pomohla vytvořit některé z nejtrvalejších značek - od hotelových řetězů jako Hilton, Hyatt a Doubletree až po hlavní letecké a telekomunikační společnosti, finanční ústavy, spotřební zboží a globální instituce jako Olympijské hry a Nobelova cena.
Společnost LANDOR, založená v roce 1941, provedla mnoho výzkumů, návrhů a metodik odborných poradenství v oblasti továrních značek, které jsou standardem v dnešním průmyslu. Díky svému výjimečnému přístupu k vývoji značek pomáhá společnost LANDOR podnikům vytvořit silné značky a komunikovat tak s jejich okolím efektivněji. Výzkum, strategie, konzultace a návrhové služby firmy LANDOR zahrnují: Průzkum, identitu společnosti, identitu značky, označení, digitální značkování a značková prostředí.

„Nejde pouze o další změnu jména; jde o kompletní globální přemístění dlouho světově uznávaného čelního producenta,” říká Plawecki. „Společně se společností LANDOR jsme investovali mnoho času a prostředků do práce s našimi klienty, průzkumů, strategických partnerství, spolupráce a finančních depozitářů, abychom vytvořili profil, který zaručuje naší společnosti úspěch v integritě služeb a jednotě inteligentních řešení.”

U Onity zahrnují rozšířené služby vývoj produktů s přímým vstupem ze strany klientů a jejich zákazníků - koncových uživatelů, aby společnost mohla co nejlépe vyjít vstříc stále se měnícím požadavkům. Jedinečný model koncových služeb společnosti Onity též zahrnuje konzultační roli pro asistence návrhářů, vývojářů, architektů, inženýrů a produktových specifikátorů v projektech nové konstrukce, renovace a retrofitních projektech.

„Posilujeme vazby s našimi zákazníky, a tak můžou kdekoliv ve světě navštívit Onity a my jim budeme k dispozici dnes, zítra a v mnoha dalších desetiletích,” řekl Metivier.

Onity začíná
„Věříme, že úspěšné značky začínají jasnou identifikací jejich jedinečností, vlastnitelnou podstatou (Brand Driver ) a že jsou vyvinuty díky kreativním zkušenostem, které upoutají zákazníky. Výsledkem je volba značky,” oznámil Ralf Korbmacher, výkonný ředitel společnosti LANDOR.

„Všechny průzkumy poukazují na rychlé zvyšování poptávky, která vyhledává společnost Onity pro důmyslnost a kontinuitu nové značky, stejně jako pro kvalitu poskytovaných služeb,” řekl Korbmacher. „Onity je jméno, které si lidé budou pamatovat, kterému budou věřit a kterého se budou držet, a to díky širokému zaměření na služby, inovační myšlení a inteligentní technologie, dodávající ji hodnoty, které nelze jen tak opomenout.”

Korbmacher dále uvedl, že ochranná značka TESA Entry Systems společnost omezovala kvůli velmi úzké specializaci na zámečnický průmysl. Název společnosti plně neodpovídal jejímu rozvoji na poskytovatele inovačních zabezpečovacích systémů, a proto nadešel čas pro změnu a součinný rozvoj.

„Onity spěje ke značnému růstu a díky silným vztahům se svými partnery, úžasným zkušenostem, talentovaným pracovníkům, rozsáhlému vývoji, výkonnosti a podpoře bude nadále poskytovat hodnotné služby, a to jak svým současným tak i budoucím klientům,” uvedl Korbmacher.

Spolu s vývojem pohostinských, vzdělávacích, správních a dalších vybavení, bude Onity v příznivé pozici, aby odpovídala na jejich požadavky svou zdatností a poskytla jim takový komfort, o jakém dosud nesnili,” řekl.

„Onity je v podstatě květina služeb, která se právě rozkvétá,” řekl Metivier. „Elektrické zámky znázorňují pouze jeden z mnoha jejích okvětních lístků. Za růstem našeho obchodu stojí naše služby. S naším pohybem kupředu hodláme nadále rozšiřovat naše služby a rozšiřovat škálu produktů a to jak jejich vývojem, tak získávaním dalších inovovaných řešení pro inteligentní a pohodlnou správu.

Při vývoji a vylaďování našich služeb se vždy obracíme na naše klienty a obrátili jsme se na ně též při vývoji našeho nového jména a strategie přemístění a řada klientů s námi a společností LANDOR na tomto přechodu velmi úzce spolupracovala. Věříme, že tato naše jedinečná partnerství s širokou loajalitou, zdatností a možnostmi budou nadále schopná naslouchat, učit se, měnit se a růst.”

Ještě něco málo o společnosti LANDOR
Již přes šedesát let se společnost LANDOR se zaměřuje na konzultaci a vývoj podoby předních světových společností.
Kromě zastoupení v Madridu, sídlí společnost LANDOR v 19 dalších zemích světa. Jejími mezinárodními klienty jsou například Microsoft, Alcatel, Pizza Hut a BP. Tato společnost dále vytvořila oficiální symboly pro Olympijské hry v Atlantě v roce 1996, v Naganu v roce 1998 a pro zimní Olympijské hry v Salt Lake City v roce 2002. V USA se na společnost LANDOR obrátily přední hotelové řetězy jako Hilton Hotels Corp., DoubleTree Hotels a Hyatt Hotels Corp. za účelem vyladění jejich profilu a strategií firemních značek. Pro více informací o společnosti LANDOR prosím navštivte internetovou adresu www.landor.com.

Závěr
Onity (dříve TESA Entry Systems), přední globální dovozce elektronických zamykacích systémů, nabízí inovační technologická řešení a služby pro hostovská, firemní, vzdělávací, vládní a námořní zařízení. Stále se rozšiřující nabídka elektronických řešení dnes obsahuje elektronické hotelové zámky na magnetické i čipové smart-karty, pokojové trezory, uzavřené okruhy televizního monitorování a systémy správy energie Senercomm. Onity provádí výrobní činnost ve Španělsku, Mexiku a v USA; rozsáhlá prodejní a servisní síť je zastoupena ve více jak 115 zemích světa.
Onity umožňuje skutečný pokrok - technologický rozvoj a výhodné služby s úsporou času a dalších nákladů a to díky inovačním systémům, speciálně navržených dle variabilních požadavků svých klientů,

Onity
„Innovative thinking”

Internetová stránka: www.onity.biz

Pro více informací kontaktujte:

Barb Worcester
President PRPRO
Tel: (440) 930-5570
barbw@prproconsulting.com

Pascal Metivier
VP Global Sales & Marketing
Tel: (770) 582-8116
pascal.metivier@onity.biz

Heather Whitman
Global Communications Coordinator
Tel: (770) 248-7526
heather.whitman@onity.biz

Výhradní zastoupení pro Českou Republiku a Slovensko:
ENTRY SYSTEMS, s.r.o.
Trojská 14/79,18200 Praha 8 - Kobylisy
tel.+420 286 840 726 - 8
fax.+420 286 840 739
e-mail.entrysystems@entrysystems.cz
Internetová stránka: www.entrysystems.czDOPORUČUJEME: dveřní kování | posuvné kování | profesní oblečení | godense - tvorba web stránek
Copyright © 2006 - 2023 Entry Systems, s.r.o.