Hotelové kartové systémy, dveřní kliky, okenní kliky
Kartový systém Onity HT22i
Společné parametry a vlastnosti přístupových systémů Onity řady HT

• plnohodnotný přístupový systém autonomních kartových zámků
• možnost zrušení karty jednotlivého uživatele
• exklusivní OmniMaster Masterkeying systém: až 100 různých uživatelský skupin zaměstnanců z nichž každá může obsahovat stovky uživatelů
• možnost rozpisu služeb pro personál
• editory karet s velkým čitelným displayem a uživatelsky přívětivým menu
• Interní modem (volitelně): dálková aktualizace softwaru, nebo uzamykacího plánu a schopnost dálkového přenosu dat
• schopnost ovládat plný rozsah nabídky Onity – trezory, on-line a off-line čtecí jednotky (čtečky) karet, identifikátory karet a systém pro správu energie
• bez kabeláže off-line, či nástěnné čtecí on-line jednotky
• bezpečné zadlabací zámky s antipanikovou funkcí a inovací vyskakující střelky
• požární certifi kace
• nouzové otevření pomocí generální karty, přenosného programátoru, nebo cylindrické vložky a generálního klíče
• paměť čtecí jednotky na 500 otevření
• různé tvary klik a povrchových úprav čtecích jednotek
• celosvětová záruka systému
• maximální bezpečnost, spolehlivost, dlouhá životnostDOPORUČUJEME: dveřní kování | posuvné kování | profesní oblečení | godense - tvorba web stránek
Copyright © 2006 - 2021 Entry Systems, s.r.o.